IGCSE

  • Home
  • 1-1 Tuition
  • IGCSE
Courses Overview

หลักสูตร International General Certificate of Secondary Educational (IGCSE)

          ในช่วง Y.10- Y.11 เป็นการเรียน ในระดับ IGCSE ให้เด็กได้เลือกเรียน 9-11 วิชา ให้สอดคล้องกับ สาขา / อาชีพ ที่ตนเองเก่ง รัก ชอบ ถนัดและมีความสุขความสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยจะมีวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ โดยในแต่ละวิชา ก็ยังมีอีกหลายรูปแบบให้เลือกเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่เด็กจะเรียนต่อไป ในอนาคต

 

Course Description

คำแนะนำสำหรับการเรียน IGCSE 

1. เลือกวิชาให้ครบทุกหมวด

     มหาวิทยาลัยระดับท็อปในประเทศอังกฤษมอง IGCSE เป็นวิชาพื้นฐาน ซึ่งพื้นฐานที่ดีก็ควรจะกว้างไว้ก่อน เพราะฉะนั้นในการเลือกนั้นต้องแน่ใจว่า นอกจากวิชา Math, English, Science ที่โดนบังคับให้เลือกอยู่แล้วนั้น (และ Thai สำหรับเด็กไทย) เราได้เลือกวิชาในหมวดอื่นๆ เหล่านี้หรือไม่ ดังนี้

     1.1 หมวด Humanities

           นักเรียนทุกคนควรเลือกอย่างน้อย 1 วิชาจากหมวดนี้ ได้แก่ Geography, History, Business, Studies Economics, Psychology, Religious Studies

     1.2 หมวด Creativity

           นักเรียนทุกคนควรเลือกอย่างน้อย 1 วิชาจากหมวดนี้ ได้แก่ Art and Design , Design Technology , Drama , Music

     1.3 หมวด Modern Foreign Languauge

           ในกรณีที่นักเรียน มีความสามารถพิเศษและได้รับอนุญาตให้เรียนภาษาอื่นๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย ควรเลือกอย่างน้อย 1 ภาษาจากหมวดนี้ ซึ่งภาษาที่เลือกแล้วดี ถือว่ามี Credit สูง ได้แก่

Chinese (จะ First Language, Second Language, หรือ Mandarin ก็ได้) , German , French , Spanish

     1.4 หมวดอื่น ๆ

          หากเลือกในข้างต้นครบแล้ว แล้วยังมีที่ว่างเหลือให้เลือกเพิ่มได้ค่อยเลือกวิชาอื่น ๆ อย่างเช่น ICT, Computer Science เพิ่มเติม

2. เลือก Science ให้ถูกต้อง

     ถ้าโรงเรียนให้เรียน Science แบบ Separate Science ซึ่งก็คือวิชา Physics, Chemistry, Biology ถือว่าเป็นคนละวิชากันก็ควรจะเลือกให้เหมาะสมตามเป้าหมายเรื่องอาชีพในอนาคตครับ เช่น ถ้าจะเรียนต่อ Engineering ก็ต้องเลือก Physics (มี Chemistry ด้วยก็ดี)  ถ้าจะเรียนต่อ Medicine (หมอ) ก็ต้องเลือก Chemistry และ Biology อย่าขาดตัวใดตัวหนึ่งเพราะการไม่ได้เลือกบางตัวในระดับ IGCSE อาจส่งผลต่อการเรียนต่อในระดับ A-level และอาจมีปัญหาเรื่องการเลือกเรียนปริญญาตรีในอนาคต และถ้าโรงเรียนให้เรียน Science แบบ Co-ordinate Science ซึ่งเป็นการเรียน Science ที่เบากว่าแบบแรกนั้น ก็ต้องดูว่าเราจะไปเรียนต่อในสาขาวิชาแบบไหนในอนาคต ถ้าต้องเรียนต่อในด้านที่ต้องใช้วิชาทาง Science เยอะ ๆ อย่างการเรียน Medicine, Engineering, Science อาจต้องพิจารณาการเรียนวิชา Science บางตัวข้างนอกโรงเรียน

     นอกเหนือจากการเรียนที่โรงเรียนแล้ว 2 ข้อที่กล่าวไป เป็น 2 ข้อเบื้องต้นที่ต้องพิจารณาเพราะจริง ๆ แล้วยังมีหลักการอีกหลายข้อ ที่ต้องพิจารณาเป็นกรณีไป คำแนะนำ คือ ลองปรึกษาหารือกันดูครับว่าจะเลือกวิชาอะไรบ้าง
ตรงกับความต้องการและความจำเป็นในอนาคตหรือไม่ และถ้ามีสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้เลือกวิชาไม่ได้ตามที่ควรจะเป็น เช่น

     - โรงเรียนไม่มีวิชาที่ต้องการ
     - โรงเรียนให้เรียน IGCSE น้อยเกินไป เช่น 5 - 7 วิชา
     - โรงเรียนให้เรียนบางตัวเป็น Core ซึ่งมีสิทธิ์ได้เกรดสูงสุดแค่ C แทนที่จะเป็น Extended ซึ่งมีสิทธิ์ได้เกรดสูงสุดเป็น A*

วิชา IGCSE ที่เปิดสอน

1. Biology

2. Business Studies 

3. Chemistry  

4. Computer Sciences    

5. Economics          

6. English

7. Geography 

8. ICT                    

9. Mandarin  

10. Mathematics          

11. Physics    

12. Thai

***การเลือกวิชาที่เหมาะสม ก็คือการวางแผนที่ดี เรียนอย่างมีความสุข เรียนแล้วตรงความต้องการของมหาวิทยาลัย เรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง***