Service

  • Home
  • Service
  • SCHOOL AND UNIVERSITY APPLICATION

การสมัครเข้าโรงเรียนและมหาวิทยาลัย (SCHOOLS & UNIVERSITIES APPLICATION)

           การสมัครเรียนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มีชื่อเสียง เป็นเรื่องยากสำหรับนักเรียนจำนวนมากเนื่องจากขาดประสบการณ์และคำแนะนำ นี่จะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป เราสามารถให้คำปรึกษาคำแนะนำในการสมัครโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทุกแห่งเพื่อแนะนำโรงเรียนที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียน รวมทั้งบริการจัดหาใบสมัคร จัดเตรียมใบสมัคร ขั้นตอนการชำระเงินและจัดเตรียมการทดสอบและสัมภาษณ์  ซึ่งนักเรียนที่เคยสมัครกับเรา มีความพึงพอใจกับ "บริการแบบครบวงจร"