Blog

blog-img

ภาษา...ใครว่าไม่ต้องปูพื้นฐาน

ภาษาเป็นเรื่องราวของชีวิตประจำวัน เพราะเราใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารระหว่างคนต่างถิ่น ต่างวัฒนธรรม จนบางครั้งความใกล้ตัวของภาษาอาจทำให้หลายคนคิดว่าการเรียนภาษา แค่รู้หลักภาษาและจำศัพท์ได้ แปปเดียวก็ใช้เป็น  แต่จริงๆ แล้วการจะเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งนั้น จำเป็นต้องผ่านการฝึกฝน หรืออย่างน้อยๆ ควรผ่านการปูพื้นฐานก่อนเริ่มเรียน เพื่อให้ปรับตัวกับการเรียนรู้ในห้องเรียนได้ง่ายขึ้น ประโยชน์ที่จะได้รับจากการปูพื้นฐานภาษามีหลายด้านด้วยกัน คือ


1. ปูพื้นฐานเพื่อการเรียนที่คล่องขึ้น
นอกจากคำศัพท์และไวยากรณ์ ที่ต้องเข้าใจและจำให้ได้ในเบื้องต้นแล้ว ที่เหลือเป็นทักษะในการสื่อสารและการใช้ภาษาจนเป็นธรรมชาติล้วนๆ การปูพื้นฐานจะช่วยให้เราคุ้นชินกับโครงสร้างของภาษา และจดจำคำศัพท์ต่างๆ เพื่อนำมาใช้จริงได้บ้างแล้ว จึงช่วยให้การเรียนคล่องขึ้น และมีเวลาฝึกฝนการใช้ภาษาในด้านอื่นๆ มากขึ้น เช่น สกิลการพูดโต้ตอบ การพรีเซนต์ รวมไปถึงการอ่านจับประเด็น และเขียนแสดงความคิดเห็น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องใช้ชั่วโมงบินค่อนข้างสูงในการฝึกฝนเพื่อให้เกิดการคิดวิเคราะห์จนกลายเป็นความถนัดในที่สุด   
 

2. ปูพื้นฐานเพื่อประหยัดเวลา
เมื่อเราปูพื้นฐานภาษาแล้ว เราก็พอที่จะจับใจความเนื้อหาในห้องเรียนได้ทัน และมีแนวโน้มที่จะไปได้เร็วกว่าเพื่อนที่เพิ่งเริ่มเรียนในห้อง ดังนั้นหลังเลิกเรียนจึงไม่ต้องใช้เวลาทบทวนนาน เด็กๆ ก็สามารถทำการบ้าน หรือจบแบบฝึกหัดได้เร็ว จึงมีเวลาเหลือที่จะสามารถแบ่งเวลาให้กับวิชาอื่นๆ ที่เน้นท่องจำได้มากขึ้นด้วย เพิ่มความเป็นไปได้ในการทำทุกวิชาให้ได้คะแนนดีไปพร้อมกัน 

 

3. ปูพื้นฐานเพื่อผลลัพธ์ที่แน่นอน
การปูพื้นฐานควรเริ่มต้นก่อนการเรียนในห้องเรียนจริงอย่างน้อย 6 เดือน - 1 ปี โดยเฉพาะนักเรียนที่จะเตรียมตัวสอบ IGCSE หรือ A-level ในปีถัดไป ควรปูพื้นฐานเพื่อเตรียมตัวสอบอย่างน้อย 1 ปี เพราะช่วงระยะเวลาดังกล่าว เหมาะสมสำหรับการแก้ไขทักษะทางด้านภาษาที่ยังมีปัญหา และได้ฝึกทำโจทย์เพื่อให้คุ้นชินกับข้อสอบอีกด้วย รวมทั้งสามารถประเมินความเป็นไปได้ของเกรดจากตอนเริ่มเรียน และหลังจากผ่านการติว เด็กหลายคนมีแนวโน้มที่จะสามารถทำคะแนนได้มากพอที่จะได้เกรดดีกว่าตอนต้น หรือในเด็กบางคน การปูพื้นฐานก่อนเตรียมสอบช่วยพลิกวิกฤตเป็นโอกาส และอาจถึงขั้นช่วยให้เด็กคว้าชัยได้เกินจากเป้าหมายที่ตั้งไว้
 

4. ปูพื้นฐานเพื่อเลือกถอยหรือไปต่อ
เด็กบางคนอยากลงเรียนภาษาที่สาม อย่าง ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาสเปน แต่ไม่เคยเรียนมาก่อน และไม่เคยปูพื้นฐาน พอถึงเวาเข้าไปเจอวิชาเหล่านี้ในห้องเรียน ก็จับต้นชนปลายไม่ถูก และพอเรียนไปเรื่อยๆ ก็ต้องยอมแพ้ เพราะไม่ชอบบ้าง ตามเพื่อนไม่ทันบ้าง หรือเรียกว่าไปไม่รอดนั่นเอง ดังนั้นการปูพื้นฐานภาษาจึงเป็นโอกาสดีที่เด็กๆ จะได้รู้จักตัวเองว่าจริงๆ แล้วเราโอเคกับภาษาที่กำลังจะเรียนมากน้อยแค่ไหน ยิ่งถ้าจะเลือกเรียนเพื่อสอบด้วยแล้ว การปูพื้นฐานยิ่งสำคัญมากๆ เพราะเหมือนเป็นด่านแรกที่ทำให้เราตัดสินใจได้ก่อนเลยว่า เราควรจะหยุดหรือไปต่อกับภาษานั้นดี เนื่องจากการปูพื้นฐานทำให้เราได้ลองรู้จักกับภาษาเบื้องต้น และถ้าไม่ชอบก็ยังกลับลำทัน


พิสูจน์แล้วว่า ภาษา...ควรที่จะต้องปูพื้นฐาน เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับทักษะภาษาอื่นๆ ที่จะต่อเติมขึ้น เพื่อไปต่อได้ดีในอนาคต ดังนั้นเด็กๆ และผู้ปกครองควรมีการวางแผนร่วมกัน เพื่อตกลงหาเวลาปูพื้นฐานภาษาให้แน่นและพร้อมก่อนที่จะติวเข้มเพื่อสอบ หรือปรับพื้นฐานเพื่อรองรับการเรียนที่กำลังจะเกิดขึ้น ช่วยให้เด็กๆ ไปต่อได้ไม่สะดุด และต่อยอดให้เกิดทักษะที่ใช้งานได้จริงและวัดผลได้ในอนาคตอันใกล้
 KRUTOO HOMESCHOOL
สีลม 084-164-2323, 086-332-1175
หลักสี่ 083-179-9630, 083-035-5440

Tag: Krutoo Homeschool, ครูตู่โฮมสคูล, ครูตู่, Homeschool, Fundamental, Learning Center, Learning, Basic, Languages