Best Services

KRUTOO
HOME SCHOOL
1-1 TUITION
SCHOOL AND UNIVERSITY
REPRESENTATIVE
CONSULTING & PLANING

NEWS & BLOG UPDATE

19th

Sep

ขึ้นชื่อว่าวิชาภาษาไทย เด็กอินเตอร์ต่างรู้ดีว่าวิชานี้เป็นไม้เบื่อไม้เมาหรืออุปสรรคในการเรียนมาตลอด หลายคนในชีวิตประจำวันใช้ภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทย แต่ถึงแม้บางคนจะใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน แต่ก็ต้องพบว่าภาษาพูดกับภาษาเขียนมีเลเวลที่แตกต่างกันไป และวิชาภาษาไทยก็มักจะนำเสนอในบริบท หรือสิ่งแวดล้อมไทย ๆ ที่เด็กอินเตอร์ไม่ค่อยได้สัมผัส…

8th

May

ช่วงสอบกำลังใกล้เข้ามา รวมไปถึงการสอบ IGCSE ที่กำลังเข้มข้นอยู่ในขณะนี้ ไม่ว่าจะอ่านหนังสือดึกดื่น ซ้อมทำข้อสอบมาโหดขนาดไหน สุดท้ายความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบก่อนเป็นอีกปัจจัยในการกำหนด performance ของการทำโจทย์ให้ออกมาให้พลาดน้อยที่สุดเช่นกัน…

1st

Apr

ภาษาเป็นเรื่องราวของชีวิตประจำวัน เพราะเราใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารระหว่างคนต่างถิ่น ต่างวัฒนธรรม จนบางครั้งความใกล้ตัวของภาษาอาจทำให้หลายคนคิดว่าการเรียนภาษา แค่รู้หลักภาษาและจำศัพท์ได้ แปปเดียวก็ใช้เป็น  แต่จริงๆ แล้วการจะเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งนั้น…

เปรียบเทียบหลักสูตร UK USA IB Thai by ครูตู่

APS THAI SERVICE

0000

0000

0000

0000

OUR COUNSELORS

KRUTOO
KRUTAI
KRUPONG
KRUTIM

The finest clothes are not only those which carries esteemed brandings but also the ones that fit their wearers. If so, the best education would be the one tailor-made to fit the learner's nature.

KRUTIM
EDUCATION COUNSELOR

Everyone deserves the best education of their own version. Here, we first encourage students to discover themselves and guide them to the appropriate pathways. Then, we groom them up to reach their true potentials to the point where they are qualified to the top schools or universities. We,the best, only aim for the best.

KRUPONG
EDUCATION COUNSELOR

ทำยาก  ให้ง่าย = ครู
ทำง่าย  ให้ยาก = ควาย  

KRUTOO
Education COUNSELOR & Supervisor

The scope of education goes far beyond textbooks. When done well, children should enjoy as well as realise their true potential. Success can arise from all over. Anywhere, whenever, wherever. Every individual is unique. Bearing this in mind, each child goes through a tailored curriculum to ensure their goals are achieved.  Their dreams and potential can be obtained over a home-like environment. Guiding each one through every single hurdle and obstacle. This is as much of a journey for them as it is for us.

KRUTAI
EDUCATION COUNSELOR

CONTACT & FAQ

HAve a quesions? Write to us.
1. อะไรคือความแตกต่างระหว่างการเรียน Home school กับการศึกษาแบบดั้งเดิม? + -

หลายโรงเรียนยังติดอยู่กับรูปแบบการศึกษาแบบดั้งเดิมซึ่งเน้นการผลักดันให้นักเรียนทำงานอย่างหนักและเข้าถึงมาตรฐานทั่วไปแต่ การเรียน Homeschool นั้นมุ่งเน้นที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนพยายามที่จะนำความสนใจไปสู่เรื่องที่นักเรียนสนใจและพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยจะสนับสนุนให้พวกเขามุ่งมั่นที่จะเรียนรู้มากกว่าที่นักเรียนต้องการ อีกทั้งครอบครัวยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้าง Homeschool เนื่องจากพ่อแม่ ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมในการวางแผนหลักสูตรและติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีนักเรียนเลือกที่จะมาเรียน Homeschool เพิ่มมากขึ้น ซึ่งข้อได้เปรียบที่สำคัญของนักเรียน Homeschool คือความยืดหยุ่นในการเรียนซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้จากครูผู้สอนที่มีรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง อีกทั้งยังเป็นการเรียนระหว่างนักเรียนกับครูตัวต่อตัวด้วย พร้อมทั้งสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่ปลอดภัย นักเรียน Homeschool สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้จากครูของเราซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและหลีกเลี่ยงการใช้เวลาที่ไม่จำเป็นผ่านเนื้อหาเดียวกันในชั้นเรียนขนาดใหญ่ที่ทุกคนกำลังเรียนรู้ในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งการเรียน Homeschool จะช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนหลักสูตรที่ทันสมัยและคุณจะไม่มีวันผิดหวังกับครูที่ไม่มีความสามารถอีกต่อไป

เหตุผลที่ทำให้ Homeschool เหมาะสำหรับคุณคือมีการปรับแผนการเรียนให้เข้ากับลักษณะและบุคลิกของนักเรียน โดยในอดีตที่ผ่านมามีนักเรียนจำนวนมากพบว่าโปรแกรมนี้เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักเรียน เช่น 3.1 นักเรียนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาและมีความก้าวหน้ามากขึ้น 3.2 ต้องการย้ายจากระบบการศึกษาของไทยไปสู่ระบบการศึกษานานาชาติ 3.3 ต้องการย้ายโรงเรียนไปต่างประเทศเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ถ้าหากเรามีการวางแผนการเรียนอย่างรอบคอบและความร่วมมือที่ดีระหว่างผู้ปกครองนักเรียนและครูผู้สอน อีกทั้งมีระเบียบวินัยที่เข้มแข็งและความขยันของผู้เรียนแล้วนั้น เรามั่นใจว่าเราจะรับประกันความสำเร็จในด้านคุณภาพการศึกษาอย่างแน่นอน

จากข้อมูลที่ผ่านมาพบว่า ความก้าวหน้าในการเรียนรู้และผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้นกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับนักเรียนทั่วไปและแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทีละน้อยเมื่อเวลาผ่านไป โดยจากประสบการณ์ งานวิจัยและการศึกษาเราไม่เคยพบปัญหาใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อนักเรียนหรือก่อให้เกิดผลเสียต่อนักเรียน homeschool ที่สมัครเข้าเรียนในโรงเรียนในต่างประเทศหรือมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งนักเรียนสามารถจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการสมัครเข้าเรียนได้ที่ Krutoo Homeschool ที่คอยให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

Home School ไม่ได้แยกนักเรียนออกจากเพื่อนหรือกลุ่มทางสังคมของพวกเขาหรือตัดโอกาสที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายนอก พวกเขาสามารถเข้าร่วมและอยู่ในสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์จริง ซึ่งจะทำให้มีประสบการณ์ทางสังคมมากขึ้น นักเรียนสามารถสัมผัสกับสังคมผ่านคนที่มีอายุต่างกันและมีพื้นฐานการทำงานที่แตกต่างกัน ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ได้ตามปรกติ นอกจากนี้การมีส่วนร่วมในครอบครัวก็ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อความรุนแรงและปัญหาต่างๆ ซึ่งปกติ นักเรียน homeschool มักใช้วันหยุดสุดสัปดาห์เข้าร่วมกิจกรรมที่ตนสนใจ